POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 

 

  • Veterinární léčebná a preventivní činnost se zaměřením na malá zvířata včetně exotického ptactva a plazů
  • Interní medicína, dermatologie, kardiologie, stomatologie, ortopedie
  • Chirurgie měkkých tkání, kostí, oční, zubní zákroky
  • Porodnictví
  • Klinická a laboratorní diagnostika, spolupráce s externími specialisty a laboratořemi (hematologie, histologie, endokrinologie)
  • Prodej krmiv a chovatelských potřeb (na základě objednávky)
  • Poradenství v oblasti chovu a výživy
  • Vydávání cestovních dokladů, osvědčení, posudků
  • Identifikace zvířat prostřednictvím mikročipů